Tietosuoja

Rekisterinpitäjä
Nimi: Jukka Poika Musiikki Oy (Y-tunnus 2554718-4)
Osoite: Kokkilantie 18, 20960 Turku
Sähköpostiosoite: jukkapoikawebshop@gmail.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Teija Stormi
Sähköpostiosoite: teijastormi@gmail.com

Rekisterin nimi:
Jukka Poika Webshop

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, laskutukseen ja markkinointiin.
Rekisterin tietoja käytetään Jukka Poika Webshopin omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Viestintäpalvelun käyttämisessä tallentuvia viestinnän tunnistamistietoja käytetään ainoastaan sähköisen viestinnän tietsuojalain sallimiiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkuustiedot:
Etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, henkilötunnus (tarvittaessa), osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostohistoria laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkalta. Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun
1) luo verkkotunnukset verkkokauppaan tai
2) tilaa tavaraa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi pankille tai viranomaisille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jatka